مقالات آموزشی

آشنایی با فیلترهای مورد استفاده در جاروبرقی های صنعتی

هنگام صحبت پیرامون یک مکنده صنعتی ، نخستین تصویری که در ذهن شکل می‌گیرد، یک ابزار مکانیزه جمع آوری و مکش مواد و آلودگی می‌باشد. اما عملکرد دستگاه مکنده به مکش مواد محدود نمی‌گردد. عملکرد یک مکنده را می توان در مراحل زیر خلاصه نمود:۱- مکش هوا و آلودگی، ۲ – جذب بخش عمده ذرات گرد و غبار و آلودگی معلق در هوا، ۳- فیلتر کردن ذرات کوچکتر موجود در جریان هوا، ۴- هدایت هوای تمیز و عاری از آلودگی به خارج از سیستم. بنابراین یکی از مهم ترین بخش های هر مکنده صنعتی، سیستم فیلتراسیون آن می باشد. عدم وجود یک فیلتر کارآمد در مکنده یا جاروبرقی صنعتی به بازگشت آلودگی و گرد و غبار به محیط منجر گردیده و موجب افت کارایی دستگاه می گردد. بنابراین هنگام سرمایه گذاری برای خرید یک جاروبرقی صنعتی ، یکی از مهم ترین مسائلی که باید به دقت مورد توجه و بررسی قرار گیرد، نوع فیلتر بکار رفته در مکنده می باشد. انواع فیلترهای به کار رفته در دستگاه های جاروبرقی و مکنده صنعتی را می‌توان بر اساس پارامترهای مختلفی تقسیم بندی نمود. مقاله حاضر به بررسی انواع تقسیم بندی فیلترهای مکنده می پردازد.


طبقه بندی فیلتر جاروبرقی صنعتی از لحاظ ظاهری

ابتدایی ترین و ملموس ترین روش طبقه بندی فیلترها، تقسیم بندی آنها بر اساس شکل ظاهری می باشد. بر این اساس فیلترها به انواع زیر تقسیم می شوند:


فیلتر کیسه ای

فیلتر کیسه ای جاروبرقیفیلترهای کیسه ای ساده ترین نوع فیلترهای بکار رفته در دستگاه های مکنده صنعتی هستند که غالبا در جاروبرقی های کوچک خانگی یا سیستم های انتقال پنیوماتیک مورد استفاده قرار می‌گیرند. فیلترهای کیسه ای در مقایسه با انواع دیگر فیلتر دارای سطح فیلتراسیون کوچکتری می‌باشند و برای مکش و فیلتر مقادیر کم مواد مناسب می‌باشند. فیلترهای کیسه ای همانند مانع یا سد در برابر ذرات آلودگی همراه با جریان هوا عمل می کنند و این ذرات را بر روی سطح خود به دام می اندازند. انباشت آلودگی بر روی سطح فیلتر در طول زمان، موجب ایجاد لایه ای می شود که کیک نامیده می‌شود. با تشکیل این لایه، فیلتر کیسه ای قادر به فیلتر کردن ذرات ریزتر خواهد بود و کارایی آن افزایش می یابد اما افزایش کارایی همراه با افزایش اختلاف فشار و کاهش شار جریان هوا خواهد بود، که مطلوب نمی باشد.
فیلترهای کیسه ای دارای قابلیت فیلتر جریان هوا در نرخ شار بسیار بالا می باشند و این مسأله مهم ترین مزیت این فیلترها نسبت به انواع دیگر فیلتر به شمار می آید. از سوی دیگر در ساخت این فیلترها از مواد متنوعی می توان استفاده نمود. در نتیجه فیلترهای کیسه ای گزینه ای کارآمد و کم هزینه برای مکنده های کوچک می باشند.
فیلترهای کیسه ای علارغم داشتن هزینه مناسب و کارایی خوب در فیلتر جریان هوا با نرخ شار بالا، بخش قابل ملاحظه ای از مخزن مکنده را اشغال می کنند و باعث کاهش فضای مفید مخزن می گردند. از سوی دیگر شکل خاص این نوع فیلتر، روش های نظافت آن را محدود می‌نماید. برای تمیز کردن این فیلتر باید آن را از مخزن خارج نمود و از دمش هوا توسط کمپرسور بر روی آن استفاده کرد.


فیلتر ستاره ای

فیلتر ستاره ای جاروبرقی صنعتییکی از متداول ترین انواع فیلتر مورد استفاده در دستگاه های جاروبرقی صنعتی ، فیلتر ستاره ای می‌باشد. طراحی خاص این نوع فیلتر و وجود چین‌های متعدد در آن، بیشترین سطح فیلتراسیون ممکن را در حداقل فضا فراهم می نماید و بدین ترتیب باعث افزایش بازده فیلتر می شود. برای نظافت فیلتر ستاره ای، یک نیروی عمودی به فیلتر اعمال می شود، فیلتر تحت تاثیر این نیرو جمع شده و پس از حذف نیرو، مجددا باز می شود و گرد و غبار و آلودگی انباشته شده روی سطح فیلتر از آن جدا شده در مخزن ریخته خواهد شد. این روش نظافت دارای عملکرد ساده و کارآمد می‌باشد اما سبب استهلاک فیلتر در طول زمان می شود. پیچاندن فیلتر، روش دیگری است که برای تمیز کردن فیلتر ستاره ای به کار می رود و باعث استهلاک کمتر آن می گردد.


فیلتر کارتریجی

فیلتر کارتریجی مکنده صنعتیایده طراحی فیلتر کارتریجی بر پایه به حداکثر رساندن سطح فیلتراسیون در قاب یا محفظه ای با سایز معین می‌باشد. وجود قاب در این نوع فیلتر، امکان استفاده از روش های نظافت فیلتر متنوع تری را فراهم می‌نماید. تکاننده مکانیکی یا الکتریکی، در نظافت فیلتر کارتریجی عملکرد مناسب نشان می دهد و روش تخلیه معکوس ( دمش هوا در جهت مخالف به سطح فیلتر) نیز برای فیلتر کارتریجی قابل استفاده می باشد. فیلترهای کارتریجی مورد استفاده در دستگاه های جاروبرقی صنعتی به شکل استوانه ای یا مخروطی می باشند. وجود ناحیه کوچتر در انتهای فیلتر مخروطی باعث ته نشینی بهتر گرد و غبار از فیلتر می شود. همچنین ساختار مخروطی سبب تسهیل فرآیند نظافت فیلتر می گردد زیرا گرد وغبار و آلودگی جدا شده مستقیما داخل مخزن ریخته می شود در حالیکه در فیلترهای کارتریجی استوانه ای، بخش از آلودگی در غلاف واقع در انتهای انتهای فیلتر جمع می شود. اما ارتفاع مکنده های مجهز به فیلتر کارتریجی مخروطی نسبت فیلتر کارتریجی استوانه ای بیشتر می باشد.
فیلترهای کارتریجی دارای سطح فیلتراسیون بزرگ بوده و بسته به کلاس خود قادر به فیلتر ذرات تا ۳ یا ۱ میکرون می‌باشند و غالبا بعنوان فیلتر محافظ یا ایمنی در دستگاه های جاروبرقی صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند.


فیلتر پاکتی موازی

فیلتر پاکتی جاروبرقی صنعتیدر برخی مدل های مکنده و جاروبرقی صنعتی، به منظور افزایش بازده فیلتراسیون، از مجموعه ای فیلتر پاکتی استفاده می‌شود که به صورت موازی در کنار هم قرار گرفته اند. آرایش موازی فیلترهای پاکتی در پنلی با ابعاد معین، در مقایسه با یک فیلتر مسطح (flat ) با اندازه پنل مساوی، سطح فیلتراسیون بسیار بزرگتری را فراهم می نماید. این نوع آرایش فیلترهای پاکتی علارغم فراهم نمودن سطح فیلتراسیون وسیع، مقاومت کمی در مقابل جریان هوای مکش شده نشان می دهد. از سوی دیگر برای نظافت این سیستم فیلتراسیون، نیروی افقی به پاکتها وارد شده و با تکاندن آنها سبب ریزش گرد و غبار و آلودگی انباشته شده، می شود. در نتیجه استهلاک فیلتر بعلت نظافت کمتر از انواع دیگر فیلتر نظیر فیلترهای ستاره ای خواهد بود. فیلترهای پاکتی موازی غالبا بعنوان فیلتر اصلی در مکنده های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند.


طبقه بندی فیلترها از لحاظ اندازه ذرات قابل فیلتر

هنگام بحث پیرامون فیلترهای مورد استفاده در دستگاه های مکنده و جاروبرقی صنعتی ، یکی از مهم ترین مواردی که مورد توجه قرار می‌گیرد، حداقل اندازه ذره ای است که فیلتر می تواند مانع از عبور آن شود. بر این اساس فیلترها به چهار دسته مهم طبقه بندی می شوند.


فیلترهای طبقه بندی نشده

پاکت جاروبرقیهمانگونه که از نام این دسته از فیلترها بر می آید، دامنه دقیق اندازه ذرات قابل فیلتر توسط این فیلترها مشخص نمی باشد. فیلتر مورد استفاده در اغلب جاروبرقی های خانگی و همچنین دستگاه های مکنده مورد استفاده برای نظافت روزانه و متداول محیط های صنعتی به ویژه محیط های فاقد ذرات گرد و غبار میکرونی و خطرناک در دسته فیلترهای طبقه بندی نشده قرار می گیرد. پاکت و فیلترهای کیسه ای غالبا از لحاظ اندازه ذرات قابل فیلتر، طبقه بندی نشده هستند.
فیلترهای کلاس L

فیلتر جارو برقیفیلترهای کلاس L دارای قابلیت فیلتراسیون مواد تا اندازه ذره ۳ میکرون می باشند. فیلتر کلاس L، فیلتر استاندارد برای گرد و غبار آلومینیوم و PVC در صنایع برش و پنجره سازی می‌باشد و فیلتر مناسب برای گچ و میکا به شمار می آید.

فیلترهای کلاس M

فیلتر جاروبرقی صنعتیموادی با اندازه ذره تا ۱ میکرون قابل فیلتر توسط فیلترهای کلاس M می‌ باشند. در محیط های صنعتی با گرد و غبار میکا، گچ، چوب، سیلیس و سیمان، فیلتر مورد استفاده غالبا متعلق به این کلاس می باشد.


فیلتر کلاس H یا هپا

فیلتر هپا جاروبرقینام فیلتر هپا از اصطلاح High Efficiency Particular Arresting گرفته شده است که به معنای بازده بالای گرفتن ذرات می‌باشد. فیلترهای کلاس H دارای قابلیت فیلتراسیون مواد تا اندازه ۳/۰ میکرون می‌باشند. این فیلترها غالبا بعنوان فیلتر ایمنی مورد استفاده قرار گرفته و در دستگاه های جاروبرقی صنعتی مورد استفاده در محیط های حساس همانند اتاق تمیز یا صنایع داروسازی بکار می روند.


جنس فیلتر

هنگام مکش یک ماده، خواص فیزیکی، شیمیایی و الکتریکی آن ماده و همچنین درجه حرارت آن حائز اهمیت می‌باشد. جنس فیلتر مولفه مهمی از فیلتر است که پارامترهای ذکر شده مستقیما بر روی آن تاثیر گذار می باشد. در تولید فیلتر جاروبرقی صنعتی از مواد متنوعی استفاده می گردد. فیلترها را بر اساس جنس آنها می توان به انواع زیر طبقه بندی نمود:


سلولزی

فیلترهای تولید شده از الیاف سلولز غالبا در دستگاه های جارو برقی خانگی و بعضی مدل های سوییپر مورد استفاده قرار می‌گیرند. این نوع فیلتر بعلت دارا بودن قیمت ارزان، انتخابی مناسب و مقرون به صرفه برای کاربردهای غیرصنعتی می‌باشد. اما مقاومت پایین سلولز در برابر رطوبت و سایش استفاده از فیلترهای سلولزی را در کاربردهای صنعتی محدود می نماید. همچنین الیاف ضخیم سلولز باعث کاهش بازده فیلتر می شود و آن را در عملیات فیلتراسیون حرفه ای ناکارآمد می سازد.


پلی استری

پلی استر متداول ترین ماده مورد استفاده در تولید فیلتر دستگاه های جارو برقی صنعتی می‌باشد. الیاف پلی استر مقاومت مناسبی در برابر مواد شیمیایی، سایش و گرادیان های حرارتی نشان می دهند و دارای پایداری ابعادی عالی می‌باشند. فیلترهای پلی استری هنگام نظافت خواص بهتری نسبت به فیلترهای سلولزی نشان می دهند. الیاف به کار رفته در تولید فیلترهای پلی استری نسبت به الیاف سلولزی باریک تر هستند و در نتیجه فضای بین الیاف بیشتر بوده و کارایی فیلتر افزایش می یابد. الیاف پلی استر در برابر رطوبت مقاوم بوده و اغلب فیلترهای پلی استری قابل شستشو می باشند. فیلترهای پلی استری قیمت اولیه بالاتری نسبت به فیلترهای سلولزی دارند اما طول عمر آنها بیشتر می باشد. همچنین پلی استر ماده پایه مورد استفاده در انواع فیلترهای دیگر همانند فیلترهای PTFE و فیلترهای آنتی استاتیک می باشد.


PTFE

فیلتر PTFEفیلتر PTFE یکی از کارآمدترین فیلترهای صنعتی با بازده بالا می باشد. داین نوع فیلتر به دلیل مقاومت حرارتی بالا PTFE ،غالبا در دستگاه های جاروبرقی صنعتی و غبارگیرهای مورد استفاده برای مکش و جمع آوری ذرات و گرد و غبار با دمای بالا بکار می رود. در این نوع فیلتر، یک لایه نازک PTFE بر روی ماده اصلی سازنده فیلتر که غالبا پلی استر می باشد، قرار می گیرد. وجود این لایه پلیمری ترموپلاستیک خواص ویژه ای به فیلتر می‌بخشد. PTFEیک ماده آب گریز است در نتیجه این فیلتر برخلاف سایر فیلترها، حتی در اثر رطوبت هوا نیز مرطوب نمی‌شود. فیلترPTFE بعلت سازگاری شیمیایی عالی غشای PTFE ، قابل استفاده در محیط های حاوی بخارات و گازهای اسیدی و حلال می باشد.سطح غیر چسبنده PTFE باعث می شود که لایه گرد و غبار انباشته شده روی سطح به سهولت از فیلتر جدا شده و فیلتر تمیز گردد. همچنین این فیلتر قابل شستشو بوده که به معنای طول عمر مفید بالاتر فیلتر و عدم نیاز به تعویض آن در کوتاه مدت می‌باشد.


NOMEX

فیلتر nomex یا فیلتر دما بالاNOMEX نام تجاری الیاف مصنوعی متاآرامید می‌باشد. مهمترین ویژگی الیاف Nomex مقاومت بالای آنها در برابر حرارت می‌باشد بطوریکه فیلترهای nomex قابل استفاده در دمای بیش از ۲۲۰ درجه سانتیگرارد می‌باشند. الیاف nomex علاوه بر پایداری حرارتی عالی، از مقاومت به سایش و خوردگی مناسب نیز برخوردار می‌باشند. ثبات ابعادی عالی الیاف nomexسبب پایداری بیشتر فیلتر و افزایش طول عمر آن می گردد. این ماده گرد و غبار را بیشتر روی سطح نگاه می دارد و در نتیجه نظافت فیلترهای Nomex آسان خواهد بود.
فیلتر آنتی استاتیک

فیلتر آنتی استاتیکدر صورت وجود گرد و غبار و ذرات باردار در محیط، نیروی استاتیک می تواند سبب اتصال گرد و غبار به الیاف فیلتر شده و مانع از نظافت موثر فیلتر می گردند. در چنین مواردی لازم است از فیلترهای آنتی استاتیک استفاده شود. در این نوع فیلترها غالبا از پلی استر اشباع شده با کربن یا الیاف رسانا استفاده می‌شود یا غلاف فیلتر با سیم به زمین وصل می شود تا بار استاتیک باقی مانده تخلیه شود.

این مطلب را از دست ندهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا