شعبه استان مرکزی

شعبه استان مرکزی

اراک
عسگری

استان مرکزی، اراک
در راستای ارائه خدمات هر چه بهتر و سریع تر به مشتریان، شرکت توسعه صنعتی و بازرگانی ابراهیم یکی دیگر از شعبات خود را در استان مرکزی شهر اراک تاسیس نمود. این استان یکی از استان های صنعتی کشور می باشد و شرکت ابراهیم آماده خدمت رسانی به هم وطنان عزیز در این استان خواهد بود.

دسترسی سریع به محصولات