شعبه استان چهار محال و بختیاری

شعبه استان چهار محال و بختیاری

شهرکرد
خاشعی

استان چهار محال و بختیاری، شهرکرد، میدان بسیج
شرکت توسعه صنعتی و بازرگانی ابراهیم مفتخر است یکی دیگر از شعب خود را در استان چهار محال و بختیاری معرفی نماید. وجود مراکز درمانی، آموزشی، تجاری، صنعتی و ... در این استان شرکت ابراهیم را بر آن داشته تا گامی موثر به سوی خدمات رسانی هر چه بهتر به هم وطنان در این استان بردارد.

دسترسی سریع به محصولات