جاروبرقی نیمه صنعتی

جاروبرقی Mistral 202 DS

جاروبرقی Mistral 202 DS