جاروبرقی نیمه صنعتی

جاروبرقی DM40SGA

جاروبرقی DM40SGA