جاروبرقی صنعتی

جاروبرقی DG70EXP

جاروبرقی DG70EXP