جاروبرقی سه موتوره

جاروبرقی سه موتوره در رده مکنده های نیمه صنعتی و تجاری قرار می گیرد و نسبت به جاروهای متداول تک موتوره از قدرت و کارایی بسیار بالاتری برخوردار می باشد. به طور کلی دلیل قرار دادن سه موتور مکنده در جاروهای نیمه صنعتی، افزایش حجم هوای مکش شده می باشد که در نتیجه آن سرعت مکش مکنده افزایش یافته و عملیات جمع آوری مواد با سرعت بالاتری انجام می گردد. در دستگاه های جاروبرقی سه موتوره میان قدرت موتور و سطح مقطع فیلتر تناسب وجود دارد و بر همین اساس امکان مکش آزادانه هوا هم چنان وجود دارد و از گرفتگی فیلتر جلوگیری به عمل می آید.


قسمت های مختلف جاروی سه موتوره

بخش های اصلی عملکردی دستگاه جاروی سه موتوره شامل پمپ خلا، فیلتر و سه موتور قدرتمند می باشد. سه موتور دستگاه قادرند بصورت مجزا از هم و مستقل عمل نمایند. بنابراین این امکان فراهم می شود تا سرعت مکش در سه حالت یک موتوره، دو موتوره و سه موتوره قابل استفاده باشد. موتور جاروبرقی صنعتی سه موتوره از نوع کلکتوری یا کلکتوری تقویت شده است. پمپ مکش بخش مهم دیگری از این دستگاه می باشد که با ایجاد خلا در مخزن باعث انتقال ذرات و هوا به داخل می شود. انرژی لازم برای عملکرد پمپ را که اغلب از نوع سانتریفیوژال است، موتور های جاروبرقی صنعتی تامین می نمایند. موتور های جاروبرقی به انواع کلکتوری و توربینی تقسیم می شوند که از جریان برق تغذیه می کنند. در این جاروبرقی های سه موتوره از سه پمپ در کنار سه موتور استفاده شده و کلید مخصوص به هر موتور بر روی بدنه تعبیه شده است. مخزن جاروبرقی صنعتی یکی دیگر از بخش های آن به حساب می آید که معمولا به آسانی قابل جدا شدن می باشد. فیلتر بخش دیگری از این دستگاه است که گرد و غبار ریز را جذب نموده و از واحد مکش محافظت می نماید. بعضی از جاروبرقی های سه موتوره که مخصوص مکش مواد نفتی و روغنی هستند، از فیلتر برای حفاظت موتور و پمپ در برابر مواد روغنی، گرد و غبار و کف استفاده می نمایند.


دسته بندی جاروبرقی های سه موتوره

جاروبرقی سه موتوره دارای موتور کلکتوری و پمپ سانتریفیوژال هستند و تنها در صنعتی یا نیمه صنعتی بودن دستگاه با یکدیگر تفاوت دارند. جاروبرقی سه موتوره نیمه صنعتی دارای ساختار ساده تر و قدرت کمتری است و بیشتر در بخش های صنعتی با حجم عملیات سبک بکار می آیند. در مقابل در صنایع سنگین که نیازمند عملیات های پیوسته هستند جاروبرقی صنعتی دائم کار استفاده می شوند.


ویژگی جاروبرقی سه موتوره

جاروبرقی صنعتی سه موتوره برای نظافت محیط هایی به کار می روند که وجود دستگاه هایی با سرعت مکش بالا لازم است. اساس طراحی جاروهای سه موتوره افزایش سرعت مکش دستگاه می باشد و به همین منظور قابلیت روشن و خاموش کردن موتورها به صورت مستقل از هم وجود دارد؛ بنابراین جهت تنظیم سرعت مکش مکنده می توان متناسب با شرایط محیطی موتورها را روشن و خاموش نمود. به این معنا که اگر لازم است فرآیند نظافت با سرعت بالاتری انجام گیرد، کاربر سه موتور را به صورت همزمان روشن می نماید و اگر زمان انجام عملیات تفاوتی چندانی ندارد، می توان یکی از موتورها را خاموش کرد.