جاروبرقی mistral 301

جارو برقی نیمه صنعتی mistral 301

جارو برقی نیمه صنعتی mistral 301