جاروبرقی نیمه صنعتی mistral 301

دستگاه جاروبرقی mistral 301

دستگاه جاروبرقی mistral 301