نمای پشت واترجت صنعتی آب گرم therm c 11/130

کارواش بخار thermc 11/130 دارای محفظه احتراق مدرن

کارواش بخار thermc 11/130 دارای محفظه احتراق مدرن