کارواش بخار Therm 875-1

واترجت آب گرم و صنعتی الکتریکی Therm 875-1 دارای سیستم کنترل شعله

واترجت آب گرم و صنعتی الکتریکی Therm 875-1 دارای سیستم کنترل شعله