واترجت صنعتی Quadro 12/150 TST

کارواش صنعتی Quadro 12/150 TST یک واتر جت صنعتی مجهز به شاسی دو محوره و ترولی چهار چرخ

کارواش صنعتی Quadro 12/150 TST یک واتر جت صنعتی مجهز به شاسی دو محوره و ترولی چهار چرخ