جاروبرقی سه موتوره

جاروبرقی سه موتوره در رده مکنده های نیمه صنعتی و تجاری قرار می گیرد و نسبت به جاروهای متداول تک موتوره از قدرت و کارایی بسیار بالاتری برخوردار می باشد. به طور کلی دلیل قرار دادن سه موتور مکنده در جاروهای نیممه صنعتی، افزایش حجم هوای مکش شده می باشد که در نتیجه آن سرعت مکش مکنده افزایش یافته و عملیات جمع آوری مواد با سرعت بالاتری انجام می گردد. در دستگاه های جاروبرقی سه موتوره میان قدرت موتور و سطح مقطع فیلتر تناسب وجود دارد و بر همین اساس امکان مکش آزادانه هوا هم چنان وجود دارد و از گرفتگی فیلتر جلوگیری به عمل می آید.

ویژگی جاروبرقی سه موتوره

جاروبرقی نیمه صنعتی و تجاری سه موتوره برای نظافت محیط هایی به کار می روند که وجود دستگاه هایی با سرعت مکش بالا لازم است. اساس طراحی جاروهای سه موتوره افزایش سرعت مکش دستگاه می باشد و به همین منظور قابلیت روشن و خاموش کردن موتورها به صورت مستقل از هم وجود دارد؛ بنابراین جهت تنظیم سرعت مکش مکنده می توان متناسب با شرایط محیطی موتورها را روشن و خاموش نمود. به این معنا که اگر لازم است فرآیند نظافت با سرعت بالاتری انجام گیرد، کاربر سه موتور را به صورت هم زمان روشن می نماید و اگر زمان انجام عملیات تفاوتی چندانی ندارد، می توان یکی از موتورها را خاموش کرد.