ترولی خدماتی EMOTION

ترولی خدماتی و هتلی مخصوص حمل حوله و ملحفه به صورت کاملا پوشیده و بهداشتی

ترولی خدماتی و هتلی مخصوص حمل حوله و ملحفه به صورت کاملا پوشیده و بهداشتی