جاروبرقی Mistral 352 DS

جاروبرقی نیمه صنعتی با خرطومی بلند

جاروبرقی نیمه صنعتی با خرطومی بلند