جاروبرقی صنعتی DG300SE

سهولت نظافت محیط های صنعتی وسیع بدلیل امکان جابجایی مکنده صنعتی بر روی وسایل نقلیه سنگین

سهولت نظافت محیط های صنعتی وسیع بدلیل امکان جابجایی مکنده صنعتی بر روی وسایل نقلیه سنگین