جاروبرقی صنعتی DG300SE

نازل مقاوم از جنس استیل مکنده صنعتی

نازل مقاوم از جنس استیل مکنده صنعتی