کارواش صنعتی ثابت و آب سرد w 13/250

واترجت ثابت و صنعتی W 13/250 با قابلیت پاشش مواد شوینده

واترجت ثابت و صنعتی W 13/250 با قابلیت پاشش مواد شوینده