کارواش آب سرد w 19/180

واترجت الکتریکی ثابت آب سرد w 19/180 مجهز به بدنه استیل

واترجت الکتریکی ثابت آب سرد w 19/180 مجهز به بدنه استیل