واترجت صنعتی آب گرم therm 895-1

واترجت صنعتی آب گرم therm 895-1 دارای گرم کن دیزلی با مشعل عمودی

واترجت صنعتی آب گرم therm 895-1 دارای گرم کن دیزلی با مشعل عمودی