مکنده باتری دار DM 40 SGA-B

جاروبرقی صنعتی باتری دار

جاروبرقی صنعتی باتری دار