پولیشر چندمنظوره دارای موتور با گشتاور بالا

اسکرابر چندمنظوره دارای موتور قدرتمند برای شستشو و جلادهی

اسکرابر چندمنظوره دارای موتور قدرتمند برای شستشو و جلادهی