جاروبرقی صنعتی

جاروبرقی Mistral 150 Eco/M

جاروبرقی Mistral 150 Eco/M