تفنگی کوتاه

دسته بندی : واترجت صنعتی
تفنگی کوتاه واترجت صنعتی

دستگاه کارواش در مدل های خانگی و صنعتی امکان اتصال به اجزا و تجهیزات مختلفی را دارد تا کاربر با توجه به نوع آلودگی و شرایط محیط  بیشترین کارایی را از دستگاه حاصل نماید. انواع تفنگی، یکی از اجزا بسیار مهم دستگاه کارواش صنعتی به شمار می آید که از یک سوی به شلنگ فشار قوی و از سوی دیگر به لنس متصل است. تماس مداوم این بخش با آب پرفشار و (آب گرم در کاروش آبگرم) استفاده از مواد با کیفیت و مقاوم در ساخت این قطعه را ضروری می سازد. یکی از انواع تفنگی در دستگاه واترجت صنعتی، تفنگی کوتاه است که در موارد مختلفی می توان از آن بهره برد.

تفنگی کوتاه واترجت صنعتی

از تفنگی کوتاه عموما در مواقعی که کاربر نیازمند تسلط بالا بر سطح بوده استفاده می شود. برای مثال به هنگام شستشوی آلودگی های موضعی و نقطه ای در فشار بالا و در مواقع نیاز به قدرت مانور بالا از تفنگی کوتاه کارواش صنعتی استفاده می گردد. آب پس از عبور از پمپ وارد تفنگی شده و با عبور از لنس و نازل به سطح پاشش می شود. استفاده از نازل سوزنی و دوار با تفنگی کوتاه بسیار رایج است اما با توجه به مدل دستگاه می توان سایر نازل ها را نیز به کار برد.

نکته مهم به هنگام استفاده از تفنگی کارواش صنعتی

به هنگام استفاد از دستگاه واتر جت صنعتی کاربر تنها با فشار ماشه تفنگی می تواند آب را به سطح مورد نظر هدایت نماید. از آنجا که فشار آب در دستگاه بالا است، عدم خروج آب از دستگاه حتی برای چند ثانیه موجب بازگشت آب پرفشار به سیستم شده و با افزایش دما می تواند آسیب جدی به موتور دستگاه وارد نماید. در نتیجه به هنگام شستشو با استفاده از دستگاه کارواش صنعتی صرف نظر از نوع تنفگی کاربر نباید بیش از چند ثانیه دست خود را از روی ماشه تفنگی برداشته و از مانع خروج آب از دستگاه شود.