تفنگی بلند

دسته بندی : واترجت صنعتی
تفنگی بلند

خروج آب از پمپ دستگاه کارواش صنعتی با ورود آن به شلنگ و تفنگی همراه است. تفنگی از یک سو به شلنگ و از سوی دیگر به نازل متصل شده تا اب را به مسیر مورد نظر هدایت نماید. در این مرحله فقط کافی است که کاربر ماشه تفنگی را فشار دهد. به منظور افزایش کیفیت شستشو و کارایی دستگاه می توان از قطعات جانبی کارواش صنعتی استفاده کرد. تفنگی نیز یکی از این لوازم بشمار می آید که متناسب با کاربرد در انواع مختلفی ارائه می شود. تفنگی بلند یکی از رایج ترین انواع تفنگی واترجت صنعتی بشمار می آید که به منظور شستشوی عمیق و با فشار بالا از مورد استفاده قرار می گیرد.

ویژگی های تفنگی بلند واترجت صنعتی

یکی از مهم ترین ویژگی ها به هنگام خرید تفنگی بلند کارواش صنعتی توجه به کیفیت و جنس مواد به کار رفته در تهیه آن می باشد. برای مثل در صورت استفاد کارواش آب گرم باید از مقاوم بودن بدنه تفنگی در دمای بالا اطمینان حاصل نمود. تفنگی بلند در انواع مصارف صنعتی نظیر شستشوی تجهیزات، تاسیسات و دستگاه های صنعتی کاربرد داشته و با اتصال به لنس استاندار می تواند یک شستشوی مکانیزه ایده آل را رقم بزند.

خرید تفنگی بلند

به هنگام خرید تفنگی بلند توجه به سازگاری تفنگی با مدل دستگاه واتر جت صنعتی ضروری است. حداکثر دمای قابل تحمل، فشار و دبی قابل ارائه توسط تفنگی و اطلاع دقیق از مواد سازنده آن می تواند به خریدی بهتر کمک نماید. به منظور جلوگیری از آسیب به دستگاه کارواش باید به این نکته توجه کرد که در صورت روشن بودن دستگاه نباید بیش از چند ثانیه مانع خروج آب از دستگاه شد، چراکه در غیر این صورت آب دوباره به پمپ بازگشته و با افزایش درجه حرارت آن می تواند موجب آسیب جدی به دستگاه شود.