نگهدارنده پد

دسته بندی : اسکرابر
نگهدارنده پد

پایه نگهدارنده، یکی از قطعات اصلی در دستگاه اسکرابر صنعتی است که پد یا برس نظافت را نگه میدارد. این قطعه به دلیل سرعت چرخش و فشار بالای وارد بر آن به هنگام نظافت باید از ساختار مستحکم و با دوامی برخوردار باشد. در غیر این صورت ممکن است بعد از گذشت زمان کوتاه یا بر اثر استفاده از آن دچار مشکل شده و کارآیی خود را از دست بدهند. در دستگاه های اسکرابر، فنر نگه دارنده در داخل پایه نگهدارنده پد قرار دارد که به طور مستقیم موتور گرداننده پد اتصال دارد و پد یا برس را در جای خود نگه میدارد.

استفاده از قطعات با دوام و دارای استاندارد میتواند از جدا شدن پد در حین کار و بروز خطر برای کاربر جلوگیری نماید. فرسوده شدن فنرهای سیمی در نگهدارنده ممکن است باعث افتادن پد شود. وقتی فنر کهنه شود، و یا سر پایه نگهدارنده در اثر استفاده دچار فرسودگی گردد، اتصال بین نگهدارنده و پد سست شده و به محض برخورد پد با سطح غیر مسطح، کل مجموعه از دستگاه زمین شوی جدا شده و می افتد.

اغلب نگهدارنده های پد اسکرابر صنعتی علاوه بر داشتن فنر یا سیم برای نگهداشتن پد، دندانه های ریزی روی سطح آن طراحی شده تا پد نظافت را در جای خود نگهدارد. گیره نگهدارنده پد به شیوه ای استاندارد طراحی می شود تا استفاده از آن در تمامی انواع اسکرابر های دستی و سرنشین دار امکان پذیر باشد.


نگهدارنده پد اسکرابر صنعتی


مزایای نگهدارنده پد مناسب و استاندارد

استفاده از نگهدارنده پد مستحکم و استاندارد ایمنی کار با دستگاه اسکرابر را ارتقا می دهد. بدین ترتیب، پد یا برس در حین نظافت و چرخش با سرعت بالا از دستگاه جدا نمیشود. همچنین فشار وارد شده از جانب دستگاه بر سطح، یا فشار برس، در هنگام نظافت میتواند باعث فرسایش و یا شکستگی در نگهدارنده پد شود. این اتفاق ممکن است در اثر فرسایش گیره نگهدارنده پد دستگاه اسکرابر صنعتی بر اثر استفاده طولانی مدت از دستگاه رخ دهد.

عدم اتصال مناسب پد با دستگاه و سست شدن نگهدارنده پد میتواند ساییدگی پد ها و برس های نظافت را در دستگاه اسکرابر صنعتی به همراه داشته باشد. این امر هزینه های تعمیرات و نگهداری دستگاه را افزایش میدهد. بازبینی دوره ای نگهدارنده پد میتواند از تحمیل هزینه های تعمیرات و یا تعویض زود هنگام قطعات در زمین شوی صنعتی جلوگیری نماید.

از سوی دیگر ساییدگی پد و نازک شدن آن، منجر به تماس مستقیم و کشیده شدن گیره نگهدارنده پد به زمین شده و احتمال خرابی یا شکستگی نگهدارنده یا بروز آسیب در سطح را به میزان زیادی افزایش میدهد. ساییدگی پد همچنین باعث کاهش توان گیره نگهدارنده پد در نگهداشتن آن شده و افتادن پد و احتمال بروز خطرات ناشی از آن را افزایش خواهد داد.


نگهدارنده پد اسکرابر صنعتی


نکاتی برای پیشگیری از بروز اشکال یا شکستگی در نگهدارنده پد

نگهدارنده پد اسکرابر صنعتی قطعه ای حساس و اساسی در کارکرد مناسب و بهینه این دستگاه محسوب می شود. از این رو باید در نگهداری و مراقبت از آن تمهیدات و اقدامات لازم را به کار بگیرید. همچنین با رعایت برخی نکات میتوانید از بروز خرابی و در گیره نگهدارنده پد جلوگیری نمایید. از اصلی ترین دلایل خرابی نگهدارنده می میتوان به غیر مسطح بودن سطح و یا وجود ناصافی های متعدد در آن اشاره داشت. همچنین اعمال فشار بالای پد بر سطح در طولانی مدت نیز میتواند باعث بروز خرابی در این قطعه گردد.

محکم بودن پد و برس در جای خود و اطمینان از سالم بودن گیره نگهدارنده پد تضمین کننده کیفیت نظافت دستگاه زمین شوی صنعتی می باشد.


خطرات بروز مشکل در نگهدارنده پد دستگاه اسکرابر صنعتی و نکات ایمنی آن

دستگاه اسکرابر صنعتی با اتکا بر سرعت بالای چرخش برس و پد، نظافت سطوح را امکان پذیر می نمایند. بروز اشکال به صورت ناگهانی در حین کار با دستگاه ممکن است خطرات و موارد ایمنی پدید آورد. با توجه به سرعت چرخش و فشار بالای پد و برس، بروز اشکال در نگهدانده پد و جدا شدن ناگهانی پد یا برس میتواند مشکلات زیادی به وجود آورد. از این رو رعایت نکات ایمنی حین کار با دستگاه و بازدید های دوره ای دستگاه میتواند ایمنی کارکرد دستگاه را تضمین کرده و از اتلاف زمان و انرژی در حین نظافت جلوگیری نماید.