مخزن کیسه دار مکنده

دسته بندی : جاروبرقی صنعتی
مخزن کیسه دار مکنده

مخزن کیسه دار مخزنی است که دارای قابلیت نصب کیسه یک بار مصرف قابل تعویض می باشد و جهت تخلیه مستقیم مواد در کیسه و جلوگیری از تماس کاربران با مواد جهت حفظ ایمنی آن ها مورد استفاده قرار می گیرد. مبارزه با آلودگی ها یکی از چالش هایی است که صنایع مختلف با آن رو به رو هستند و مدیریت مواد و ضایعات یک موضوع مهم و اساسی به شمار می آید. در واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی مقدار زیادی مواد وجود دارد که جمع آوری آن ها ضرورت پیدا می کند؛ به عنوان مثال برخی ضایعات تولید شده در هنگام انجام فرآیندهای صنعتی قابل بازیابی بوده و با جمع آوری صحیح به چرخه تولید بازگردانده می شوند، بعضی دیگر از مواد جهت نگه داری و ذخیره سازی در انبارها جمع آوری می گردند و دسته دیگری از مواد آلودگی محسوب شده و می بایست با شیوه ای درست و ایمن از جمع آوری شده و از محیط خارج شوند. مکنده یا جاروبرقی صنعتی ابزاری پرکاربرد و منحصر به فرد است که در صنایع گوناگون جهت برآورده ساختن نیازهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. جمع آوری مواد و بازیابی آن ها و دفع ضایعات از جمله کاربردهای مکنده های صنعتی می باشد که بر اساس نوع مواد و هدف مورد نظر انتخاب می گردند. از طرف دیگر برخی از آلاینده های ایجاد شده در سایت های صنعتی سمی هستند و باید به گونه ای جمع آوری شوند که کاربر با آن تماس پیدا نکند و یا در هنگام تخلیه ذرات سمی در هوا و محیط پراکنده نشود.

به همین منظور جاروبرقی صنعتی با مخزن کیسه جهت به انجام رساندن اهداف گوناگون یک راه حل مناسب و ایده آل به شمار می آید. هنگام جمع آوری مواد به وسیله مکنده صنعتی با مخزن کیسه دار مواد به طور مستقیم درون کیسه تخلیه می شود. این کیسه ها یک بار مصرف و قابل تعویض هستند و به کار گیری آن ها جمع آوری مواد را آسان می سازد، امکان نگه داری مواد را در انبارها فراهم می گرداند. هم چنین استفاده از مخزن کیسه دار در زمان جمع آوری مواد سمی و خطرناک از تماس مستقیم این مواد با کاربر جلوگیری نموده و سبب حفظ ایمنی و سلامت کاربر شده و محیط کاری را در شرایط ایمن نگه می دارد. این دسته از مخازن به همراه کیسه های مخصوص تحت عنوان Longopac ارائه می شوند.