فیلتر کیسه ای مکنده

دسته بندی : جاروبرقی صنعتی
فیلتر کیسه ای مکنده

فیلتر کیسه ای مکنده نوعی فیلتر طبقه بندی نشده است که برای کاربردهای روزمره و متداول در دستگاه های جاروبرقی تجاری و به طور اختصاصی در جاروبرقی صنعتی تخصصی نساجی مورد استفاده قرار می گیرد. فیلتر کیسه ای تعبیه شده در رده جاروهای تجاری قسمتی از فضای مخزن دستگاه را در بر می گیرد و مواد مکش شده نیز در زیر فیلتر جمع آوری می شوند. برای نظافت این رده از فیلترها باید آن ها را از دستگاه جاروبرقی خارج نمود و با استفاده از کمپرسور هوا و یا با تکان دادن، ذرات باقی مانده آلودگی را از آن دور نمود.

یکی از کاربردهای اصلی فیلترهای کیسه ای در دستگاه های مکنده صنعتی تخصصی صنایع نساجی می باشد. در صنایع نساجی و دیگر صنایع مشابه آن مانند فرش بافی آلودگی های پراکنده شده در محیط و در میان ماشین آلات صنعتی، به صورت الیاف سبک و رشته ای هستند از همین رو فیلتر مورد استفاده نباید شیار داشته باشد و فیلتر مناسب از نوع کیسه ای خواهد بود و به منظور جلوگیری از ایجاد گرفتگی در فیلتر، فیلتر کیسه ای در جاروبرقی صنعتی تخصصی صنایع نساجی نصب می گردد.

فیلتر کیسه ای مکنده نساجی در قسمت بالایی دستگاه جارو برقی قرار می گیرد و مواد مکش شده درون آن جمع آوری می شوند. به این ترتیب فضایی از مخزن اشغال نشده و الیاف سبک و رشته ای جمع آوری شده نیز به بخش مهم موتور و مکنده راه پیدا نمی کند؛ در نتیجه از آسیب رسیدن به واحد مکنده و به طور کلی دستگاه جلوگیری به عمل می آید. فیلتر کیسه ای به طور معمول از جنس نایلون و یا پلی استر ساخته می شود و به آسانی از مکنده خارج و نظافت می گردد. فیلتر کیسه ای مکنده به دلیل نداشتن شیار دچار گرفتگی نخواهد شد و فقط مواد را درون خود نگه می دارد.