دسته جاروبرقی صنعتی

دسته بندی : جاروبرقی صنعتی
دسته جاروبرقی صنعتی

دسته جاروبرقی صنعتی رابطی میان لوله خرطومی و نازل دستگاه می باشد که مواد مکش شده از طریق آن به شلنگ خرطومی و در نهایت به مخزن مکنده انتقال پیدا می کند. دسته جاروبرقی دارای دو انحنا بوده که کاربری آن را آسان تر می سازد و در مدل هایی از جنس آلومینیوم و استیل ضد زنگ ساخته می شود. دسته های آلومینیومی بر روی انواع مکنده های صنعتی و نیمه صنعتی نصب می گردد که وزن آن نیز سبک است. وجود انحنا در ساختار دسته جاروبرقی سبب می گردد بخش های زیرین وسایل موجود در محیط مانند میز، صندلی، قفسه و تجهیزاتی از این قبیل، به آسانی نظافت شوند. دسته هایی که از جنس استیل ساخته شده اند دارای خاصیت ضد زنگ زدگی هستند و در شرایطی به کار می روند که جاروبرقی به صورت مداوم با آب و رطوبت در تماس است و یا در برخی محیط ها مانند صنایع غذایی، دارویی و ... که وجود بهداشت در محیط اهمیت دارد و نباید هیچ گونه زنگ زدگی پدید آید، مورد استفاده قرار می گیرند.

ساختار دسته مکنده ارگونومیک می باشد به این معنا که به شکلی طراحی و ساخته شده است که دارای دو انحنا بوده که کاربر آن را به راحتی در دست می گیرد و در نتیجه حرکت دسته بر روی سطح زمین آسان تر می گردد. دسته های دستگاه های جاروبرقی صنعتی و مکنده ها رابطی میان خرطومی و کفی پارویی می باشند به صورتی که پارویی به انتهای دسته متصل می شود. این دسته ها در محل اتصال دارای بستی هستند که در هنگام وصل شدن به کفی پارویی سبب می گردد این دو به طور کامل به یکدیگر وصل شده تا در هنگام کار گسستگی به وجود نیاید و علاوه بر آن هیچ گونه روزنه ای برای فرار جریان ها باقی نماند. دسته و کفی های پارویی آلومینیومی و استیل می توانند در قطرهای مختلفی طراحی و ساخته شوند. انتخاب تجهیزاتی با قطر مناسب به نوع عملیات، نوع دستگاه مکنده و مواد مورد نظر بستگی دارد؛ به این معنا که در هنگام مکش برخی مواد لازم است دسته آلومینیومیو یا استیل با قطر کوچک تر انتخاب گردد و یا به منظور جمع آوری انواع دیگری از مواد تجهیزاتی با قطر بزرگ تر مورد استفاده قرار گیرد.