سبد حمل ابزار نظافتی سه بخشی

دسته بندی : ترولی
سبد حمل ابزار نظافتی سه بخشی

دسته بندی مواد شوینده با استفاده از سبد حمل ابزار نظافتی ابزاری به دلیل ایجاد سهولت دسترسی برای کاربر جهت جابجایی تجهیزات نظافتی و کاربرد آنها میتواند به بهبود فرایند نظافت کمک نماید. در حین فرایند نظافت منزل و یا محل کار به تجهیزاتی مانند دستمال نظافت، دستکش  و انواع مواد شوینده و مواد ضد عفونی کننده نیاز است. جابجایی تمامی این تجهیزات با دست به یک باره امکان پذیر نمی باشد و باید با استفاده از ابزار دیگری صورت پذیرد. سبد مخصوص حمل ابزار نظافتی به این منظور طراحی و ساخته شده است.

سبد حمل ابزار نظافت برای جابجایی تجهیزات نظافتی به کار می رود. این ابزار دارای سه بخش مجزا می باشد که می توان وسایل مختلفی مانند دستمال نظافتی، پد ها و انواع مواد شوینده را در آن قرار داد و با نظم مناسبی آن ها را جابجا نمود. این سبد دارای دسته می باشد که حمل آسان را برای کاربر میسر می سازد. این سبد ارگانایزر دارای سه بخش می باشد که از هر بخش برای نگهداری تعدادی از وسایل استفاده می شود. می توان پس از چیدن وسایل مورد نظر در سبد، آن را در کمد یا قفسه نگهداری نمود تا در مواقع نیاز سبد آماده باشد.

مزایای استفاده از سبد دسته بندی مواد شوینده

در استفاده از این ابزار نظافت علاوه بر دسته بندی محصلات و دسترسی آسان به مواد شوینده مورد نیاز، سهولت جابجایی و حمل ابزار های نظافت و تنظیف سطوح فراهم خواهد آمد. به کار گیری این سبد دسته بندی محصولات و شوینده ها و نصب آن بر روی ترولی نظافت یا ترولی های خدمات هتلی جابجایی تجهیزات و لوازم را برای نیروی خدمات ایجاد می نماید.


  • قابلیت حمل ابزار نظافت
  • دسته ارگونومیک و سهولت جابجایی
  • دارای استحکام بالا
  • امکان نصب بر روی ترولی نظافت و ترولی خدمات
  • سهولت دسته بندی و جابجایی مواد شوینده و ابزار های نظافت