خدمات شهری ( نظافت شهری )

با توجه به اهمیت نظافت و بهداشت شهری و زیبا سازی محوطه ها و مکان های عمومی کارمندان شهرداری وظیفه این نظافت را بر عهده دارند. نظر به آلودگی های بسیاری که به علل مختلف در شهر تولید می شود، کار این کارمندان و رفتگران بسیار سخت خواهد بود. دستگاه های جدید مکانیزه ای ساخته شده اند که قادر به انجام بسیاری از امور نظافتی در سطح شهر هستند که تنها یک کاربر برای هدایت آن ها کافی می باشد، بدون این که خستگی را بر تن کاربر بر جای گذارد. سه نمونه از این دستگاه های نظافتی که مناسب امور شهری وخیابان ها هستند در ادامه بیان شده اند. دستگاه هایی که برای خدمات شهری و نظافت شهری استفاده می شوند بنزینی یا دیزلی هستند زیرا در سطح شهر دسترسی به برق برای استفاده از این دستگاه ها کار ساده ای نمی باشد.

1-سوییپر

سوییپر یا جاروب خیابانی دستگاهی مکانیزه است که برای جمع آوری گرد و خاک و ضایعات جامد ریخته شده بر روی زمین استفاده می شود. این دستگاه در برخی از مدل ها دارای دو برس و در برخی دیگر دارای سه برس هستند و با استفاده از سیستم مکش مواد را به داخل مخزنی که درون دستگاه تعبیه شده است، می ریزد. سوییپر های شهری از نوع سرنشین دار هستند و کاربر همانند خودرو آن را هدایت می نماید. بدین صورت جان رفتگران در هنگام نظافت خیابان ها در نیمه شب ها، در امان خواهد بود و احتمال خسارت و صدمات بسیار پایین است.

2- واترجت

واترجت دستگاهی است که با ایجاد آب پرفشار، سطوح را شستشو می نماید. از واترجت برای از بین بردن آلودگی های عمیق، رسوبات، زنگ زدگی، چربی زدایی و غیره استفاده می شود. جهت شستشوی نما، دیوار، زمین، تجهیزات و دستگاه های پارک ها و سایر مکان های عمومی، معابر و خط کشی خیابان ها از این دستگاه استفاده می شود.

3-مکنده صنعتی

از دستگاه مکنده برای جمع آوری ضایعات ریز ساختمانی که در یک نقطه جمع شده اند، مکش توده های خاک، آلودگی های جامد و مایع ریز و درشت و همچنین لجن کشی استفاده می شود. این مکنده های قوی به جای روش های سنتی مورد استفاده قرار می گیرند که سرعت عملیات نظافت شهری را چندین برابر می کنند.