لنس و تفنگی

لنس و تفنگی - lances and guns

لنس و تفنگی دو جزء اصلی در دستگاه واترجت صنعتی می باشند که وظیفه انتقال آب پر فشار از شیلنگ فشار قوی به نازل پاشش را بر عهده دارند. از آنجایی که این تجهیزات در تماس مستقیم و مستمر با آب و در برخی موارد در تماس با مواد شوینده قرار دارند به منظور افزایش عمر مفید، از مواد مقاوم و ضد خوردگی ساخته شده اند. تفنگی دستگاه واترجت صنعتی کنترل کننده جریان آب پر فشار می باشد بطوری که فشار ماشه تفنگی با باز نمودن دریچه داخلی موجب برقراری جریان آب شده و رها نمودن آن با بستن دریچه، پاشش آب را متوقف می نماید. در چنین حالتی پمپ دستگاه فعال بوده اما پاشش آب متوقف می شود. در این شرایط وجود سیستم های محافظی چون سیستم بای پس یا سیستم قطع کن خودکار در دستگاه واترجت صنعتی با ایجاد جریان فرعی در پمپ و یا خاموش نمودن کامل دستگاه مانع از وارد آمدن آسیب به پمپ و استهلاک دستگاه می شوند.


لنس و تفنگی واترجت صنعتی


نقش لنس و تفنگی در عملکرد دستگاه واترجت صنعتی

عملکرد روان ماشه تفنگی، ساختار ارگونومیک و وزن سبک آن نقش بسزایی در کاهش خستگی کاربر در حین انجام عملیات نظافت ایفا نموده و در نهایت افزایش راندمان کاری را در پی دارد. لنس و تفنگی از جمله قطعات یدکی در دستگاه های واترجت صنعتی بوده و از این رو مراقب و نگهداری صحیح از آنها موجب افزایش عمر مفید شان می گردد. تفنگی با اتصال به لنس های متنوع امکان دسترسی و شستشوی نقاط دشوار و دور از دسترس را برای کاربر فراهم می نماید. تفنگی دستگاه واترجت در سه مدل کوتاه، بلند و همراه با لنس ثابت ارائه می شود. استفاده از تفنگی بلند به همراه لنس در مقایسه با تفنگی کوتاه، موجب افزایش دسترسی کاربر به نقاط دشوار شده و عملیات نظافت و شستشوی این بخش ها را تسهیل می نماید. تفنگی همراه با لنس ثابت اغلب برای دستگاه های کارواش سیار آب گرم استفاده می شود. در انتخاب تفنگی مناسب برای واترجت صنعتی توجه به میزان دبی و فشار قابل تحمل و تطابق آن با میزان فشار و دبی دستگاه واترجت اهمیت دارد.


لنس و تفنگی کارواش صنعتی