مواد شوینده صنعتی ایرانی

مواد شوینده در رده صنعتی دارای انواع گسترده ای می باشند چراکه آلودگی های موجود در این زمینه بسیار متنوع بوده و در نتیجه به ماده ای با قدرت  بالاتر به منظور شکست پیوندهای موجود میان ذرات آلودگی نیاز است. بنابراین در این رده امکان انتخاب وسیع تر بوده و متناسب با نوع و میزان آلودگی موجود می توان از مواد شوینده صنعتی ایرانی مؤثری را انتخاب نمود.


انواع آلودگی های صنعتی

از جمله رایج ترین نوع آلودگی در موارد صنعتی لکه های روغنی و چربی می باشد، این نوع آلودگی همچنین در برطرف شدن بسیار دشوار می باشند و نیازمند شناخت و به کارگیری مواد شوینده منحصر به خود هستند. برخی دیگر از انواع آلودگی ها شامل لکه های چسبنده و رسوبات و املاح می باشند.


نوع سطح و انتخاب مواد شوینده صنعتی ایرانی مناسب

علاوه بر نوع آلودگی، در نظر گرفتن نوع سطح نیز از موارد مهم در انتخاب شوینده مناسب می باشد. کفپوش های مختلف مقاومت های متفاوتی در برابر مواد شوینده دارند، برای مثال کفپوش های اپوکسی و یا از جنس  سنگ، سرامیک ،چوب، فلز و پلیمر به ماده شوینده مناسبی احتیاج دارند.


طریق به کارگیری مواد شوینده صنعتی ایرانی

هر ماده شوینده می باید به نسبت مشخص و به طور تعیین شده ای رقیق گردد، تا ضمن حفظ ویژگی های خود بدون آسیب به سطح به شویندگی بپردازد. از طرفی برخی از این مواد قابل به کارگیری در دستگاه های نظافت صنعتی نظیر اسکرابر می باشند. از این رو مطالعه کامل نحوه به کارگیری هر ماده شوینده پیش از اعمال آن بر سطح بسیار مهم می باشد.


نکات ایمنی در به کارگیری مواد شوینده

از آنجایی که مواد شوینده عموما شیمیایی بوده ممکن است در صورت بی توجهی به برخی موارد ایمنی به کاربر و یا سطح آسیب هایی وارد نمایند، در نتیجه همواره توصیه می گردد هنگام استفاده از این مواد از دستکش استفاده نموده و یا در صورتی که ماده سمی بوده از قرارگیری در معرض بخارات آن برای طولانی مدت جلوگیری گردد. به علاوه پیش از اعمال ماده بر روی سطح  ابتدا مقدار کمی از آن را بر روی مساحت کوچکی از سطح امتحان نموده و در صورت سازگاری با سطح آن را بر روی تمامی سطح اعمال کرد.